• Alkoholna dehidratacija

Aplikacija

Alkoholna dehidratacija

Petrohemija2

Pod konstantnim pritiskom, kada mješavina alkohola i vode dostigne 95,57% (w/w), volumni udio dostigne 97,2% (v/v), formira se mješavina koja se kokipi pri toj koncentraciji, što znači da se uobičajenom metodom destilacije ne može postići čistoća alkohola preko 97,2% (v/v).

Za proizvodnju bezvodnog alkohola visoke čistoće, usvojite molekularno sito adsorpcije promjenjivog tlaka (PSA), s koncentracijom od 99,5% do 99,98% (v/v) nakon dehidracije i kondenzacije.U poređenju sa tradicionalnom metodom ternarne azeotropne destilacije, sa dobrim efektom dehidracije, visokim kvalitetom proizvoda, naprednom tehnologijom i niskom potrošnjom energije.

Metoda adsorpcije molekularnog sita dehidratacijom etanola je tehnika za apsorpciju vode etanola za hranu.Koristeći molekularno sito JZ-ZAC, molekul vode je 3A, a molekul etanola 2,8A je 4,4A.Budući da su molekuli etanola veći od molekula vode, molekuli vode se mogu adsorbirati u rupu, isključeni su molekuli etanola koji se ne mogu adsorbirati.Kada se etanol koji sadrži vodu uredno adsorbira kroz molekularno sito, molekularno sito adsorbira vodene dijelove, dok para etanola prolazi sloj adsorpcije i postaje čisti etanolni proizvod.

Srodni proizvodi:JZ-ZAC molekularno sito


Pošaljite nam svoju poruku: