• Sušenje komprimiranim zrakom

Aplikacija

Sušenje komprimiranim zrakom

AirDrying1

Sav atmosferski zrak sadrži određenu količinu vodene pare.Sada zamislite atmosferu kao ogroman, blago vlažan sunđer.Ako sunđer jako stisnemo, apsorbirana voda ispada.Isto se dešava kada se vazduh komprimira, što znači da se koncentracija vode povećava i ova vodena para kondenzuje u tečnu vodu.Da bi se izbegli problemi sa sistemom komprimovanog vazduha, neophodna je upotreba post-hladnjaka i opreme za sušenje.

Silika gel, aktivirana glinica i molekularno sito mogu adsorbirati vodu i postići svrhu uklanjanja vode u komprimiranom zraku.

Prodajna osoba JOOZEO će predložiti različita rješenja za adsorpciju, prema različitim potrebama, zahtjevima za tačkom rosišta od -20℃ do -80℃;takođe kupcima pruža podatke o adsorpciji i desorpciji adsorbenta u različitim radnim uslovima.


Pošaljite nam svoju poruku: