• Materijal za pročišćavanje

Materijal za pročišćavanje

  • Pročisti desikant
  • Opis
  • Proizvod je katalizator kalijum permanganata sa aluminijevim oksidom kao nosačem, sa jakim oksidacijskim svojstvima, koji može oksidirati i razgraditi sve vrste štetnih plinova u zraku, kao što su sumpor-dioksid, vodonik sulfid, ugljični monoksid,
  • Opasne tvari kao što su dušikovi oksidi mogu se efikasno pročistiti.
  • primjena:
  • Tokom kemorpcije, sredstvo za čišćenje JZ-M uklanja zagađujuće plinove iz zraka putem adsorpcije, apsorpcije i kemijske reakcije.Opasni plinovi se oksidiraju u bezopasne plinove, što pomaže u smanjenju zagađivača koji se dezintegriraju i ispuštaju u zrak.
 
  • Aktivni ugljen
  • Opis
  • Aktivni ugalj se kolektivno priprema od sirovina koje sadrže ugljik kao što su drvo, ugljena materija i naftni koks pirolizom i aktivnom preradom, sa razvijenom strukturom pora, velikom specifičnom površinom i bogatim površinskim hemijskim grupama, i ugljeničnim materijalima sa jakim specifičnim adsorpcionim kapacitetom.

Pošaljite nam svoju poruku: