• Poliuretanska dehidratacija

Aplikacija

Poliuretanska dehidratacija

132

Poliuretan (premazi, brtvila, ljepila)

Vlaga u PU sistemu reaguje sa izocijanatom, bez obzira na jednokomponentne ili dvokomponentne poliuretanske proizvode, koji proizvode amin i ugljen dioksid, amin nastavlja da reaguje sa izocijanatom, tako da njegova potrošnja istovremeno oslobađa gas ugljen dioksida, formiraju mjehuriće na površini filma boje, što dovodi do propadanja ili čak do kvara filma boje.

2%~5% molekularnog sita (praha) u sistemu je dovoljno da ukloni zaostalu vlagu u PU sistemu, ali to konačno zavisi od vlage u sistemu.

Antikorozivni premaz

U prajmeru bogatom epoksi cinkom, količina vode u tragovima će proizvesti odličnu reakciju sa cinkovim prahom, proizvesti vodik, povećati pritisak u cevi, skratiti životni vek prajmera, što će rezultirati nepropusnošću, otpornošću na habanje i tvrdoćom. premaznog filma.Molekularno sito (prašak) kao sredstvo za apsorpciju vode, što je potpuno fizička adsorpcija, eliminiraće vodu i bez ikakve reakcije sa supstratom.Dakle, molekularno sito je sigurno i pogodno za sistem antikorozivnih premaza.

Metalni prah

Slične reakcije se mogu javiti u premazima metala u prahu, kao što su premazi aluminijuma u prahu.

Srodni proizvodi:JZ-AZ Molekularno sito


Pošaljite nam svoju poruku: