• Petrohemijsko sušenje gasa

Aplikacija

Petrohemijsko sušenje gasa

133

√ Sušenje krekirajućim gasom

Molekularno sito

√ Sušenje ugljovodoničnih gasova/tečnosti

√ Rafinacija TNG-a

Uklonite vodu i sulfide kao što su H2S i tioli

√ Jedinica za alkilaciju

Za dehidraciju sirovog gasa

√ Jedinica za odstranjivanje i rafinaciju

Koristi se za odvajanje N-izoalkana

Koristi se za uklanjanje nečistoća kao što su aromatični ugljovodonici

√ Jedinica za izomerizaciju

Koristi se za uklanjanje sumporovodika i tiola u prečišćavanju sirovina

Molimo kontaktirajte odjel prodaje kako biste dobili informacije o proizvodu.


Pošaljite nam svoju poruku: