• PSA generator azota

Aplikacija

PSA generator azota

AirSeparation2

Generator dušika je oprema za proizvodnju dušika dizajnirana i proizvedena prema PSA tehnologiji.Generator azota koristi ugljenično molekularno sito (CMS) kao adsorbent.Obično koristite dva tornja za adsorpciju paralelno, kontrolirajte ulazni pneumatski ventil kojim automatski upravlja ulazni PLC, naizmjenično adsorpciju pod pritiskom i dekompresijsku regeneraciju, potpunu separaciju dušika i kisika, kako biste dobili potreban dušik visoke čistoće

Sirovi materijali ugljičnog molekularnog sita su fenolna smola, prvo usitnjena i sjedinjena s osnovnim materijalom, a zatim aktivirane pore.PSA tehnologija razdvaja dušik i kisik pomoću van der Waalsove sile ugljičnog molekularnog sita, stoga, što je veća površina, to je ravnomjernija raspodjela pora, a što je veći broj pora ili podpora, kapacitet adsorpcije je veći.


Pošaljite nam svoju poruku: